• Δρομολογούμε μαζί σας την ένταξή σας στο αγροτικό επάγγελμα μέσω του προγράμματος “Νέοι Αγρότες”.
  • Σχεδιάζουμε το μέλλον της εκμετάλλευσής σας με τη χρήση άλλων επενδυτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της μονάδας και την επέκτασή της (προώθηση της καθετοποίησης με την ίδρυση μικρών τυροκομείων, αλλαντοποιείων κλπ)

Προσφέρουμε ρεαλιστικές λύσεις και συμβουλές ανάλογα με το παραγωγικό-οικονομικό προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου και τις βλέψεις του για μελλοντικά επενδυτικά βήματα στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση.

Εμπιστευθείτε μας όπως κάνουν εδώ και χρόνια πολλοί παραγωγοί και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.

Τεχνική υποστήριξη για την ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Υπομέτρο 6.1: Συμβουλές για τη σωστή είσοδο στο αγροτικό επάγγελμα και την εξασφάλιση του μέγιστου πριμ πρώτης εγκατάστασης.

Σχέδια Βελτίωσης

Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3
Σχεδιασμός για επιδοτούμενες επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Δράσεις 11.1 και 11.2
Επιδότηση για την μετατροπή ή τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων στη γεωργία και κτηνοτροφία.

Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών

Επιδότηση για την εκτροφή των αμιγώς ελληνικών φυλών ζώων με σκοπό τη διατήρηση του γενετικού προφίλ τους (αιγοπρόβατα, βοοειδή, ιπποειδή, χοίροι).

Άλλα Μέτρα και Δράσεις αγροτικών ενισχύσεων:

– Παροχή Γεωργικών Συμβουλών
– Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
– Συνεργασία
– Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (πριμ 14.000€)
– Απονιτροποίηση (Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα)
– Καλή διαβίωση των ζώων
κ.ά.

Για όλα τα παραπάνω επιδοτούμενα προγράμματα η συμβουλευτική μας περιλαμβάνει τη σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.).

 

Μόνο έτσι εξασφαλίζεται ο παραγωγός ότι:

  • Θα γίνει ένας ορθός και ρεαλιστικός οικονομοτεχνικός σχεδιασμός ανάλογα με τις δυνατότητες και τα μελλοντικά σχέδιά του για την εκμετάλλευση,
  • Θα ενταχθεί στα προγράμματα με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία φακέλου, και
  • Θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα χωρίς τον κίνδυνο απένταξης και επιστροφής των χρημάτων που έχει πάρει.