Πλήρης σχεδιασμός για την ίδρυση μιας νέας πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας:

 • Επιτρεπόμενες χρήσεις γης με βάση τη δυναμικότητα και τις προοπτικές επέκτασης και αύξησης
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός παραγωγής
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
 • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τις περιοχές NATURA 2000
 • Τεχνικός σχεδιασμός παραγωγής
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας για όλα τα είδη και κατηγορίες εγκαταστάσεων.

Μονάδες υφιστάμενες και νέες:

 • Μόνιμες με άδεια δόμησης
 • Ελαφρού τύπου
 • Παραδοσιακού τύπου
 • Θερμοκηπιακού τύπου (τολ) χωρίς έκδοση άδειας δόμησης
 • Προεγκεκριμένες με δομικές εργασίες μικρής κλίμακας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με την έναρξη της ΚΑΠ 2020-2027, η άδεια ίδρυση και λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτική για τη λήψη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συνδέεται με το ζωικό κεφάλαιο ή και την κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν μια μονάδα δεν έχει άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επιδοτούμενα προγράμματα, ή να λάβει τις άμεσες ενισχύσεις ούτε καμία άλλη επιδότηση.

Εμπιστευτείτε τις πολυετείς γνώσεις μας στα γεωτεχνικά πεδία:

 • Σχέδια χρήσεων γης
 • Δασικοί χάρτες
 • Εθνικά Πάρκα

Ρωτήστε μας πως μπορείτε να ιδρύσετε μια γεωργική εκμετάλλευση σε δημόσια ή δημοτική έκταση.