Το γραφείο μας παρεβρέθηκε στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023. Οργανώθηκε από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα βασικά της θέματα ήταν:

-Άμεσες ενισχύσεις
-Σχέδια Βελτίωσης και Νέοι Γεωργοί
-Ταμείο ανάκαμψης-ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα