Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2024

Πριμ πρώτης εγκατάστασης 30.000-42.500€

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για έγκυρες συμβουλές. Το αγροτικό επάγγελμα και τα σχετικά επιδοτούμενα προγράμματα απαιτούν εξειδικευμένη και έμπειρη συμβουλευτική.