Εκδόθηκε η προδημοσίευση του νέου προγράμματος για τη μετατροπή των εκτροφών και καλλιεργειών από συμβατικές σε βιολογικές. Τα ύψη της επιδότησης είναι αυξημένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.