Κ. Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ,

παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε ως υπευθύνους του ΚΥΔ μας για το εξής θέμα:

Το έτος 2022 μαζί με όλες τις γνωστές δυσκολίες που έχει φέρει η μετάβαση στο gov.gr, έχει χαρακτηριστεί και από το εξής σημαντικότατο πρόβλημα:

Η χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα είναι εντελώς προβληματική και ελλιπής.

Στις 27 Δεκεμβρίου του 2022 εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωση σχετικά με την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2022. Σε αυτή γινόταν λόγος για μη κατανομή σε αιτούντες για διάφορους λόγους. Κάποιοι από αυτούς μας ήταν γνωστοί από τη νομοθεσία (π.χ. ο αιτών έχει ήδη ωφεληθεί από το Ε.Α.) και κάποιοι απολύτως θεμιτοί (π.χ. σε αιτούντες βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα, όπου δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις νόμιμης κατοχής).

Υπήρχε όμως και ο  «Κωδικός Απόρριψης Κ2: Αιτούντες που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο και δεν έχουν καμία παράδοση γάλακτος ή σφαγές το 2022 (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΗΣ)».

Η ερώτησή μας είναι η εξής:

Προβλέπεται κάπου στη νομοθεσία ότι δεν είναι δικαιούχοι όσοι δεν έχουν καταχωρήσεις στο ΑΡΤΕΜΙΣ; Καμία εγκύκλιος – ούτε του 2023 – δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίαις; Δηλαδή για ανεπίσημο έλεγχο άσκησης γεωργικής δραστηριότητας ώστε να αποφευχθούν παλιά φαινόμενα “βοσκοτόπων”; Αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρόκειται για κραυγαλέα περίπτωση αυθαιρεσίας από πλευράς του Οργανισμού. Ποιος παίρνει τέτοιες αποφάσεις;

Γιατί δεν είναι άσκηση δραστηριότητας η μη καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ εφόσον υπάρχουν ζώα;

Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, υπάρχουν περιπτώσεις αιτούντων νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων όπου είχαν παραδόσεις στο ΑΡΤΕΜΙΣ και δεν έχουν κριθεί δικαιούχοι.

Οι Α.Φ.Μ. τους είναι στη διάθεσή σας.

Και δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον εξατομικευμένο σύστημα ενημέρωσης ανά ΑΦΜ όπου να μπορούμε να δούμε το λόγο απόρριψης.

Πριν από λίγες μέρες έγινε η πληρωμή των “υπολοίπων βασικής ενίσχυσης 2022”. Πληρώθηκαν λοιπόν τα δικαιώματα κάποιων αιγοπροβατοτρόφων, όχι όλων. Δεν έχει πληρωθεί ακόμα – και δεν έχουν αναρτηθεί τα δικαιώματα – κανενός βοοτρόφου. Τι θα γίνει αν οι τελευταίοι επιλέξουν τη νομική οδό εναντίον του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η ορθή, έγκαιρη απόδοση και πληρωμή των δικαιωμάτων Ε.Α. είναι πάρα πολύ σημαντική για την ελληνική κτηνοτροφία. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτή την εποχή για τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους να μην μπορούν να πάρουν δικαιώματα ή να τα πληρώνονται τέλος Οκτωβρίου αντί για τέλος Δεκεμβρίου. Ποιο είναι το κίνητρο για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία; Το έτος 2024 αναμένεται πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Πώς θα ξεκινήσουν αυτοί οι νέοι κτηνοτρόφοι; Τι συμβουλές θα πρέπει να λάβουν από εμάς τα ΚΥΔ σχετικά με τα δικαιώματα του εθνικού αποθέματος;

Παρακαλώ πολύ να αναλογιστείτε την κρισιμότητα του θέματος και να το επαναφέρετε οπωσδήποτε στις ορθές συνθήκες όπως γινόταν μέχρι και το 2021, δηλαδή:

  • Διοικητικός έλεγχος των κριτηρίων της ιδιότητας του νεοεισερχόμενου.
  • Διοικητικός έλεγχος της επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης μέσω ΕΑΕ και ΚΒΔ.
  • Επιτόπιος έλεγχος (σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες αν κριθεί απαραίτητο).
  • Ανάρτηση των ΔΒΕ στην ΕΑΕ και πληρωμή τους μέχρι τέλους του έτους.

Αναμένουμε ενημέρωση και για τις σχετικές εκκρεμότητες του 2022 ανά ΑΦΜ μέσω των ΚΥΔ που υπέβαλλαν αίτηση.

 

Με τιμή

Δημήτρης Σγούρος

Γεωπόνος M.L.A.