Στην έκθεση ZOOTECHNIA 2023 συμμετείχαμε στην 1η Συνεδρίαση Παρακολούθησης της ΚΑΠ 2023-2027 όπου ακούσαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Η 4η θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το Νοέμβριο.