Νέο πρόγραμμα για μικρές εκμεταλλεύσεις. Επιχορήγηση ύψους 14.000€ για αγρότες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • H εκμετάλλευσή τους έχει μικρό μέγεθος (π.χ. 50-80 πρόβατα, ή 60-90 γίδες ή 35-50στρ. τριφύλλια)
  • Δεν έχουν κλείσει τα 61 έτη ηλικίας
  • Είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
  • Το ατομικό τους αγροτικό εισόδημα είναι κάτω από 3.000€ και το οικογενειακό κάτω από 15.000€

Περίοδος υποβολής:  22/3/2019 – 02/07/2019

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες, απορίες κλπ.