Αναμένεται την άνοιξη του 2023 η Πρόσκληση για τα επενδυτικά προγράμματα των αγροτών. Δικαιούχοι θα είναι επαγγελματίες αγρότες και ενταγμένοι δικαιούχοι των πρόσφατων προγραμμάτων Νέων Αγροτών. Το ύψος επιχορήγησης θα φτάνει το 80%.

Με αυτό το πρόγραμμα οι αγρότες μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, γεωργικό εξοπλισμό, φύτευση νέων φυτειών κ.ά.