Το ΟΣΔΕ στη νέα εποχή του gov.gr

Ήρθε λοιπόν η ώρα μιας μεγάλης αλλαγής στο θέμα του ΟΣΔΕ. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει. Πόσο και με ποιο τρόπο θα επηρεάσει τους αγρότες; Η απάντηση είναι η εξής: Ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο γίνεται υποβάλλεται η δήλωση (δηλαδή η μεταφορά της στο gov.gr) ελάχιστα θα επηρεάσει τους παραγωγούς. Η υποβολή δεν πρόκειται εκ των πραγμάτων να είναι τόσο απλή ώστε να μη χρειάζεται υποστήριξη από εξειδικευμένο χειριστή. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους αγρότες είναι ότι η εν λόγω αλλαγή συμπίπτει χρονικά με τον ερχομό της Νέας ΚΑΠ. Από το 2023 η απόδοση των επιδοτήσεων αλλάζει κατά πολύ. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ορθή συμβουλευτική γύρω από την υποβολή της ΕΑΕ, ειδικά αν συνδυάζεται και με τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Κατά την προηγούμενη εποχή συνέβησαν πολλές παρανομίες και χρήματα πήγαν σε τσέπες που δεν έπρεπε. Ευθύνη είχαν σίγουρα οι ελεγκτικές αρχές. Να έφταιγε μόνο το τεχνικό σύστημα και τώρα δεν θα υπάρχουν; Μακάρι, αλλά αυτό μένει να φανεί στο εγγύς μέλλον, όπως και άλλα θέματα γύρω από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Επίσης δεν πρέπει να συγχέεται αυτή η αλλαγή με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας της υποβολής ΕΑΕ. Το κόστος εναπόκειται στους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, το οποίο λύθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την απελευθέρωση της διαδικασίας το 2014. Ο παραγωγός-πελάτης κρίνει ποιόν και πόσο επιθυμεί να πληρώσει με μοναδικό κριτήριο τον αν είναι ευχαριστημένος από την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ένα τελευταίο συμπέρασμα εν κατακλείδι γιατί η υπόθεση “νέο ΟΣΔΕ” είναι στην αρχή της ακόμα: Είναι σημαντικό ότι επιτέλους είδαμε τις λέξεις ΟΣΔΕ, ΕΑΕ, ΚΥΔ σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που αναφέρεται στη διαδικασία! Μέχρι τώρα αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν νομοθετικά. Πρέπει να ακολουθήσουν στη νομοθεσία και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ώστε να μην παρατηρηθούν τα πολλά προβλήματα του πρόσφατου παρελθόντος. Δηλαδή να μην καθορίζονται αυθαίρετα από τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορά και αυτό τους παραγωγούς,  τις θέσεις εργασίας των Γεωτεχνικών και φυσικά την όλη ομαλή λειτουργία του έργου ΟΣΔΕ.

Δημήτρης Σγούρος

Γεωπόνος M.L.A.

Υπεύθυνος Κ.Υ.Δ. Ιωαννίνων