Επιπλέον επιδότηση (έξτρα από  όλες τις άμεσες ενισχύσεις), για πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια. Αφορά τις καλλιέργειες που δηλώθηκαν στην ΕΑΕ 2018.

Περίοδος υποβολής:  28/2/2019 – 28/3/2019